top of page

Grup LGBTI

 

Les persones LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, entre altres) estan especialment exposades a l’ansietat, la depressió i altres trastorns mentals per les condicions de la seva vida en una societat que en molts aspectes els és aliena, quan no obertament lesiva.


Per contribuir a la millora de la vida d’aquest sector social, hem engegat el Grup LGBTI d’Assadega’m. Convidem les persones integrants de la comunitat a participar en la nostra gran família, oferint-los atendre les seves necessitats psicològiques des d’una perspectiva específica, de contingut afirmatiu, impulsora i garant de la diversitat sexual, i animant-los a aportar la seva visió a la lluita contra l’ansietat i la depressió.

Incidència més gran de la depressió i l’ansietat 

 

Segons l’estudi sobre les persones LGBTI més grans de cinquanta anys que va publicar la Universitat de Barcelona l’any 2014, un 17,3 % d'aquest col·lectiu afirmaven patir depressions o ansietat de manera crònica, davant del 12,5 % de la població general.

Per la seva banda, l’entrada “Suicide among LGBT youth”, de la Wikipedia global, aporta una visió esgarrifosa del problema als  països desenvolupats.

 

“Segons posen de manifest els treballs de recerca efectuats —comença l'article—, les taxes d'intent de suïcidi i d'ideació de suïcidi entre la joventut lesbiana, gai, bisexual i transgènere són significativament més altes que entre la població general.”

parella-noies.jpg

Foto: Jana Sabeth en Unsplash

parella-nois.jpg

Foto: Honey Fangs en Unsplash

Suport per ‘sortir de l’armari’

Ens adrecem d’una manera especial a aquelles persones que encara no han “sortit de l’armari”, a les quals oferim suport per afrontar aquest important repte.

 

Amb Antoni Blay, introductor de la psicologia transpersonal al nostre país, opinem que “tot allò que tinc per viure, ho haig de viure. El problema de les pors, les angoixes, les inseguretats, parteix de no viure plenament allò que som”.

Activisme social i cultural

Assadega’m organitza també activitats socials i de lleure que, tot reforçant els llaços entre les persones, completen les funcions sanadores de les teràpies. Per això proposem estendre l’acció del grup a l’activisme social i cultural LGBTI, en cooperació amb altres entitats.

Convidem especialment a participar-hi les persones d’aquest col·lectiu de Sant Cugat, els dos Vallès i les comarques immediates.

Informació i contacte

Per sol·licitar l'ingrés al grup o demanar més informació, adreceu-vos al coordinador, Jordi Casanovas, al telèfon 659 234 745, els dies feiners, de 4 a 9 hores de la tarda. O bé, per correu electrònic, a jordi@casanovas.cc.

 

Fins que el grup no s'hagi consolidat i sigui plenament funcional, amb una dinàmica de trobades periòdiques —presencials o telemàtiques— i un equip estable de terapeutes, l'associació no cobrarà la quota habitual.

bottom of page